kontakt

tel. 12 617 27 74
www.labast.agh.edu.pl
agarbacz@agh.edu.pl

O nas

LaBaSt - Laboratorium Badawcze Metali, Stopów i Zabytków Archeologicznych funkcjonuje w ramach Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, dedykowane do badań fizyko-chemicznych metalowych obiektów zabytkowych działa w strukturach Centrum Badań Nawarstwień Historycznych AGH. Laboratorium prowadzone jest przez dr inż. Aldonę Garbacz-Klempkę.

Laboratorium wyposażone jest w dwa stanowiska badawcze:

A. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii do nieniszczącej analizy stopów metali wraz oprogramowaniem do bezwzorcowej analizy. Spektrometr ten daje możliwość wykonywania zarówno analizy punktowej, liniowej oraz map rozkładu pierwiastków na powierzchni badanej próbki i badania wtrąceń w stopach metali. Komora pomiarowa umożliwia badania różnorodnych, pod względem rozmiarów, obiektów, a specjalistyczne oprogramowanie pozwala na analizę wszelkich stopów metali i ich wtrąceń pierwiastkowych. Ruchome stanowisko pomiarowe pozwala przystosować spektrometr do pracy w terenie, np. na potrzeby badań w przemyśle w czasie praktyk studenckich, oraz na stanowiskach archeologicznych.

B. Mikroskop metalograficzny z lupą pomocniczą wraz z kamerą mikroskopową i oprogramowaniem do analizy obrazu. Mikroskop przystosowany do badań mikrostruktury, a także jakości powierzchni. Pozwala na obserwację wad odlewów w strukturze i na powierzchni oraz określenie stanu zachowania obiektów, a także zniszczeń wynikających z eksploatacji i przebiegu procesów korozyjnych.